Skip links

ענפים בהם אנו נותנים שירות

תחומי יישום SPP


בכל ענף בו תהיה, תוכל להתייעל באמצעות צמצום התלות באנרגיה והתקנה של תחנת כוח פוטו- וולטאית.

ברישיון / ללא רישיון

יצרני ומוכרי אנרגיה

תעשיינים

מפעלים ויצרנים

עסק חקלאי

מפעילים חקלאיים בכפרים

חקלאות ומשק חי

כל היצרנים והמתקנים

מתקני לוגיסטיקה

מתקנים לוגיסטיים מקומיים ובינלאומיים

רשויות מקומיות

שוק, חניון רכב, גגות מבנים

רכב

עמדות טעינה לרכב חשמלי, מתקנים

מוסדות

בתי ספר, אוניברסיטאות, בתי חולים

תיירות וחגים

בתי מלון, מתקני תיירות, וילות

האם אתה מוכן לקבלת אנרגיה מהשמש?

טופס בקשת הצעה